Gimnazjum E. Orzeszkowej

Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Wilnie w 1925 r. Z albumu Ludmi?y Siekackiej.

Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Wilnie w 1925 r. Z albumu Ludmiły Siekackiej.

Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Wilnie w 1925 r. Stoi w 3 rz?dzie czwarta z prawej Eugenia Kobyli?ska - Masiejewska, polonistka. Siedzi w 2 rz?dzie drugi z lewej ks. Stanis?aw Jasie?ski. W 4 rz?dzie trzecia z lewej Maria Rackiewiczówna.  Z albumu Ludmi?y Siekackiej.

Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Wilnie w 1925 r. Stoi w 3 rzędzie czwarta z prawej Eugenia Kobylińska - Masiejewska, polonistka. Siedzi w 2 rzędzie drugi z lewej ks. Stanisław Jasieński. W 4 rzędzie trzecia z lewej Maria Rackiewiczówna.  Z albumu Ludmiły Siekackiej.