Uniwersytet WileńskiStudenci wydziału fizycznego - 1821 r.
Filareci 1823 r.
USB lata 30 - te XX w.

Legitymacja USB

Ex libris